FACTORY
FACTORY

GMG LAND - RENTING FACTORIE OR INVESTING INDUSTRIAL REAL ESTATE

CHO THUÊ XƯỞNG 2175M2 TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

CHO THUÊ XƯỞNG 2175M2 TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

Acreage: 2175 m2

Rent cost 2.5 USD

Rent time: tối thiểu 1 năm

Location: KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN CHÂU SƠN - HÀ NAM

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN CHÂU SƠN - HÀ NAM

Acreage: 3000~5000 m2

Rent cost 3.3 USD

Rent time: đến năm 2068

Location: KCN CHÂU SƠN - HÀ NAM

CHO THUÊ XƯỞNG TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 - DUY TIÊN - HÀ NAM

CHO THUÊ XƯỞNG TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 - DUY TIÊN - HÀ NAM

Acreage: 12000 m2

Rent cost 3.3 USD

Rent time: tối thiểu 3 năm

Location: KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

Factory for sale in Bac Tu Liem District - Hanoi

Factory for sale in Bac Tu Liem District - Hanoi

Acreage: 0

Number of floors: 10

FLOOR NUMBER: 5

Price 55.000.000.000

Rent time: 1 năm

Location: Bac Tu Liem District - Hanoi

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI DUY TIÊN - HÀ NAM

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI DUY TIÊN - HÀ NAM

Acreage: 1.5 ha

Price 1.800.000 USD

Location: DUY TIÊN - HÀ NAM

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN DEEP C – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN DEEP C – HẢI PHÒNG

Acreage: 7000 m2

Rent cost 6 USD

Rent time: tối thiểu 3 năm

Location: KCN DEEP C – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN ĐỒNG VĂN 4 - DUY TIÊN - HÀ NAM

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN ĐỒNG VĂN 4 - DUY TIÊN - HÀ NAM

Acreage: 20.000 m2

Rent cost 3.3 USD

Rent time: Tối thiểu 3 năm

Location: KCN ĐỒNG VĂN 4 - HÀ NAM

0945719795