Nhà Xưởng
Nhà Xưởng

GMGLAND - Cho thuê nhà xưởng, căn hộ dịch vụ và đất tại các khu công nghiệp

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN DEEP C – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN DEEP C – HẢI PHÒNG

Diện tích: 6700 m2

Giá thuê 5.9 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: tối thiểu 3 năm

Vị trí: KCN DEEP C – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN VSIP – BẮC NINH

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN VSIP – BẮC NINH

Diện tích: 1500 m2

Giá thuê 6.6 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: tối thiểu 3 năm

Vị trí: CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN VSIP – BẮC NINH

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN YÊN YÊN MỸ II - HƯNG YÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN YÊN YÊN MỸ II - HƯNG YÊN

Diện tích: 5000 m2

Giá thuê 3.5 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: dài hạn

Vị trí: KCN YÊN YÊN MỸ II - HƯNG YÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN YÊN BÌNH - THÁI NGUYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN YÊN BÌNH - THÁI NGUYÊN

Diện tích: 3000~5000 m2

Giá thuê 4.5 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: dài hạn

Vị trí: KCN YÊN BÌNH - THÁI NGUYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN NAM ĐÌNH VŨ – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN NAM ĐÌNH VŨ – HẢI PHÒNG

Diện tích: 5000 m2

Giá thuê 4.9 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: tối thiểu 3 năm

Vị trí: KCN NAM ĐÌNH VŨ – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN VSIP – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN VSIP – HẢI PHÒNG

Diện tích: 5000 m2

Giá thuê 6.2 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: tối thiểu 3 năm

Vị trí: KCN VSIP – HẢI PHÒNG

CHO THUÊ 4000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI KCN ĐỒNG VĂN 4 - DUY TIÊN - HÀ NAM

CHO THUÊ 4000M2 NHÀ XƯỞNG TẠI KCN ĐỒNG VĂN 4 - DUY TIÊN - HÀ NAM

Diện tích: 4.000 m2

Giá thuê 4 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: Tối thiểu 3 năm

Vị trí: KCN ĐỒNG VĂN 4 - HÀ NAM

CHO THUÊ XƯỞNG 4800~9600M2 TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

CHO THUÊ XƯỞNG 4800~9600M2 TẠI KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

Diện tích: 4800 m2

Giá thuê 3.5 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: tối thiểu 3 năm

Vị trí: KCN ĐỒNG VĂN 2 - HÀ NAM

CHO THUÊ XƯỞNG TẠI KCN VSIP - HẢI DƯƠNG

CHO THUÊ XƯỞNG TẠI KCN VSIP - HẢI DƯƠNG

Diện tích: 2.500-14.500m2

Giá thuê 4.9 USD / m2/tháng

Thời gian thuê: dài hạn

Vị trí: KCN VSIP - HẢI DƯƠNG

0945719795