name

GMGLAND - Cho thuê nhà xưởng, căn hộ dịch vụ và đất tại các khu công nghiệp

Công ty thành viên

06/07/20201162

1. Công ty TNHH GMG Việt Nam

2. Công ty CP TopG Việt Nam

3. Công ty CP Nhân lực Việt Tín

4. Công ty TNHH LOGISTICS Quốc tế ADP LOXSON Việt Nam

Tags :

(5/5)

0945719795