Đất công nghiệp
Đất công nghiệp

GMGLAND - Cho thuê nhà xưởng, căn hộ dịch vụ và đất tại các khu công nghiệp

KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI - THÁI BÌNH

KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI - THÁI BÌNH

Diện tích: 466 ha

Giá thuê 60 USD / m2

Thời gian thuê: đến năm 2067

Vị trí: HUYỆN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH

KHU CÔNG NGHIỆP MINH KHAI – VĨNH TUY, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP MINH KHAI – VĨNH TUY, HÀ NỘI

Diện tích: 81 ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm

Vị trí: LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THƯỜNG TÍN

KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THƯỜNG TÍN

Diện tích: 112 ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (2007 – 2057)

Vị trí: LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

Diện tích: 470ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (1999-2049)

Vị trí: XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH

KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC

KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC

Diện tích: 280.89ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (1998 – 2048)

Vị trí: MINH KHAI, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ NGHĨA

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ NGHĨA

Diện tích: 170ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (2008 – 2058)

Vị trí: XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG A

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG A

Diện tích: 407ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm

Vị trí: TT. SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B

Diện tích: 96ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (01/1996)

Vị trí: TT. SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - ĐÀI TƯ

KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - ĐÀI TƯ

Diện tích: 40ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (1995)

Vị trí: PHƯỜNG SÀI ĐỒNG, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0945719795