Đất công nghiệp
Đất công nghiệp

GMGLAND - Cho thuê nhà xưởng, căn hộ dịch vụ và đất tại các khu công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP LE MONT XUÂN PHƯƠNG

CỤM CÔNG NGHIỆP LE MONT XUÂN PHƯƠNG

Diện tích: 75ha

Giá thuê 97 USD / m2

Thời gian thuê: đến 2071

Vị trí: Xã Xuân Phương

KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI - THÁI BÌNH

KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN HẢI - THÁI BÌNH

Diện tích: 466 ha

Giá thuê 60 USD / m2

Thời gian thuê: đến năm 2067

Vị trí: HUYỆN TIỀN HẢI - THÁI BÌNH

KHU CÔNG NGHIỆP MINH KHAI – VĨNH TUY, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP MINH KHAI – VĨNH TUY, HÀ NỘI

Diện tích: 81 ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm

Vị trí: LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THƯỜNG TÍN

KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THƯỜNG TÍN

Diện tích: 112 ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (2007 – 2057)

Vị trí: LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

Diện tích: 470ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (1999-2049)

Vị trí: XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐÔNG ANH

KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC

KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC

Diện tích: 280.89ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (1998 – 2048)

Vị trí: MINH KHAI, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ NGHĨA

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ NGHĨA

Diện tích: 170ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (2008 – 2058)

Vị trí: XÃ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG A

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG A

Diện tích: 407ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm

Vị trí: TT. SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B

KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B

Diện tích: 96ha

Giá thuê Liên hệ

Thời gian thuê: 50 năm (01/1996)

Vị trí: TT. SÀI ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI

0945719795